Liên hệ: 0779 359 359 | Email: [email protected]

Bộ công tắc ổ cắm điện tràn viền F2 màu trắng

MẶT VIỀN

Mặt viền 1

Mặt viền 1

Mặt viền 2

Mặt viền 2

Mặt viền 3

Mặt viền 3

THIẾT BỊ

Hạt công tắc cỡ nhỏ

Hạt công tắc cỡ nhỏ

Hạt công tắc kép

Hạt công tắc kép

Hạt ổ cắm 2 chấu

Hạt ổ cắm 2 chấu

Hạt ổ cắm 3 chấu

Hạt ổ cắm 3 chấu

Hạt đèn báo đỏ

Hạt đèn báo đỏ

Hạt ổ cắm 3 chấu / USB

Hạt ổ cắm 3 chấu / USB

Hạt công tắc 32A

Hạt công tắc 32A

Hạt chiết áp quạt

Hạt chiết áp quạt

Hạt ổ cắm tivi

Hạt ổ cắm tivi

Hạt ổ cắm mạng

Hạt ổ cắm mạng