Liên hệ: 0779 359 359 | Email: [email protected]

Bộ công tắc ổ cắm điện V1 màu vàng

MẶT VIỀN

Mặt viền 1

Mặt viền 1

Mặt viền 2

Mặt viền 2

Mặt viền 3

Mặt viền 3

THIẾT BỊ

Hạt công tắc cỡ nhỏ

Hạt công tắc cỡ nhỏ

Hạt công tắc cỡ trung

Hạt công tắc cỡ trung

Hạt công tắc đơn

Hạt công tắc đơn

Hạt công tắc kép

Hạt công tắc kép

Hạt ổ cắm 2 chấu

Hạt ổ cắm 2 chấu

Hạt ổ cắm 3 chấu

Hạt ổ cắm 3 chấu

Hạt ổ cắm 2 chấu USB

Hạt ổ cắm 2 chấu USB

Hạt công tắc 20A

Hạt công tắc 20A

Hạt đèn báo đỏ

Hạt đèn báo đỏ

Hạt chiết áp quạt

Hạt chiết áp quạt

Hạt chiết áp đèn

Hạt chiết áp đèn

Hạt ổ cắm điện thoại

Hạt ổ cắm điện thoại

Hạt ổ cắm mạng

Hạt ổ cắm mạng

Hạt ổ cắm tivi

Hạt ổ cắm tivi

Hạt công tắc chuông

Hạt công tắc chuông

BỘ SẢN PHẨM

Bộ 1 công tắc cỡ nhỏ

Bộ 1 công tắc cỡ nhỏ

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ

Bộ 2 công tắc kép

Bộ 2 công tắc kép

Bộ 2 công tắc cỡ trung

Bộ 2 công tắc cỡ trung

Bộ công tắc đơn

Bộ công tắc đơn

Bộ công tắc cỡ kép và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc cỡ kép và ổ cắm 3 chấu

Bộ ổ cắm 2 chấu usb và ổ cắm 2 chấu

Bộ ổ cắm 2 chấu usb và ổ cắm 2 chấu

Bộ công tắc 20A

Bộ công tắc 20A

Bộ công tắc cỡ trung và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc cỡ trung và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc cỡ nhỏ, đèn báo đỏ và ổ cắm 2 chấu

Bộ công tắc cỡ nhỏ, đèn báo đỏ và ổ cắm 2 chấu

Bộ 3 ổ cắm 2 chấu

Bộ 3 ổ cắm 2 chấu

Bộ chiết áp đèn

Bộ chiết áp đèn

Bộ chiết áp quạt

Bộ chiết áp quạt

Bộ ổ cắm mạng, điện thoại và tivi

Bộ ổ cắm mạng, điện thoại và tivi

Bộ công tắc chuông

Bộ công tắc chuông