Shop

Showing 1–12 of 25 results

Bộ cảm biến âm thanh E1

Bộ cảm biến âm thanh E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Cảm biến âm thanh
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ cảm biến cơ thể người và thời gian trễ E1

Bộ cảm biến cơ thể người và thời gian trễ E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Cảm biến cơ thể người
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ chiết áp đèn E1

Bộ chiết áp đèn E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Chiết áp đèn
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ chiết áp quạt E1

Bộ chiết áp quạt E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Chiết áp quạt
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc ba 1 chiều / 2 chiều E1

Bộ công tắc ba E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Hạt công tắc ba 1 chiều hoặc 2 chiều
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc bình nước nóng 20A

Bộ công tắc bình nước nóng 20A E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Hạt công tắc bình nước nóng 20A
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc bình nước nóng 45A

Bộ công tắc bình nước nóng 45A E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Hạt công tắc bình nước nóng 45A
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc chuông E1

Bộ công tắc chuông E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Hạt công tắc chuông
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc đôi 1 chiều / 2 chiều E1

Bộ công tắc đôi E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Hạt công tắc 1 chiều hoặc 2 chiều
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc đơn 1 chiều / 2 chiều E1

Bộ công tắc đơn E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Hạt công tắc đơn 1 chiều hoặc 2 chiều
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc thời gian trễ E1

Bộ công tắc thời gian trễ E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Công tắc thời gian trễ
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ mặt che trơn E1

Bộ mặt che trơn E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Mặt che trơn
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít