Showing 121–132 of 139 results

Bộ ổ cắm ba chấu chuyển đổi 13A E1

Bộ ổ cắm ba chấu chuyển đổi 13A E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Ổ cắm ba chấu chuyển đổi 13A
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ ổ cắm đôi hai chấu E1

Bộ ổ cắm đôi hai chấu E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Ổ cắm đôi hai chấu
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ ổ cắm đôi mạng và điện thoại E1

Bộ ổ cắm đôi mạng và điện thoại E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Ổ cắm đôi mạng và điện thoại
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ ổ cắm đôi tivi E1

Bộ ổ cắm đơn tivi E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Ổ cắm đôi tivi
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ ổ cắm đơn ba chấu đa năng / công tắc đơn 13A E1

Bộ ổ cắm đơn ba chấu đa năng / công tắc đơn 13A E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Ổ cắm đơn ba chấu + 01 Công tắc đơn 13A
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ ổ cắm đơn ba chấu E1

Bộ ổ cắm đơn ba chấu E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Ổ cắm đơn ba chấu
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ ổ cắm đơn điện thoại / mạng E1

Bộ ổ cắm đơn điện thoại / mạng E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Ổ cắm đơn điện thoại / mạng
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ ổ cắm đơn tivi E1

Bộ ổ cắm đơn tivi E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Ổ cắm đơn tivi
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ ổ cắm hai chấu và ổ cắm ba chấu đa năng E1

Bộ ổ cắm hai chấu và ổ cắm ba chấu đa năng E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Ổ cắm hai chấu + 01 Ổ cắm ba chấu
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ ổ cắm loa và điện thoại E1

Bộ ổ cắm loa và điện thoại E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Ổ cắm loa và điện thoại
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ ổ cắm loa và mạng E1

Bộ ổ cắm loa và mạng E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Ổ cắm loa và mạng
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít