Showing 25–36 of 139 results

Bộ cảm biến âm thanh E1

Bộ cảm biến âm thanh E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Cảm biến âm thanh
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ cảm biến cơ thể người và thời gian trễ E1

Bộ cảm biến cơ thể người và thời gian trễ E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Cảm biến cơ thể người
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ chiết áp đèn E1

Bộ chiết áp đèn E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Chiết áp đèn
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít