Showing 37–48 of 139 results

Bộ chiết áp quạt E1

Bộ chiết áp quạt E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Chiết áp quạt
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc ba 1 chiều / 2 chiều E1

Bộ công tắc ba E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Hạt công tắc ba 1 chiều hoặc 2 chiều
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc ba 1 chiều / 2 chiều E4

Bộ công tắc ba 1 chiều / 2 chiều E4 ELEO bao gồm:
+ 01 Công tắc ba 1 chiều / 2 chiều
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít