Cơ Hội Nghề Nghiệp

Tuyển nhân viên Sale Admin Tháng 2/2023

Mô tả Công việc Yêu Cầu Công Việc QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN Địa điểm làm việc: Số 53 TT2, Khu Đô Thị Văn Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội Thông tin khác Nguyễn Minh ĐứcMr Đức đã kinh doanh trong lĩnh vực phân phối Thiết Bị Điện 15 năm. Tôi đã và đang muốn chia sẻ […]

Cơ Hội Nghề Nghiệp

Tuyển nhân viên kế toán tháng 2/2023

Mô tả Công việc Yêu Cầu Công Việc QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN Địa điểm làm việc: Số 53 TT2, Khu Đô Thị Văn Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội Thông tin khác Nguyễn Minh ĐứcMr Đức đã kinh doanh trong lĩnh vực phân phối Thiết Bị Điện 15 năm. Tôi đã và đang muốn chia sẻ […]

Cơ Hội Nghề Nghiệp

Tuyển nhân viên sale thị trường Hải Dương

Mô tả Công việc Yêu Cầu Công Việc QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN Địa điểm làm việc: Số 53 TT2, Khu Đô Thị Văn Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội Thông tin khác Nguyễn Minh ĐứcMr Đức đã kinh doanh trong lĩnh vực phân phối Thiết Bị Điện 15 năm. Tôi đã và đang muốn chia sẻ […]

Cơ Hội Nghề Nghiệp

Tuyển nhân viên Sale thị trường Thái Nguyên

Mô tả Công việc Yêu Cầu Công Việc QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN Địa điểm làm việc: Số 53 TT2, Khu Đô Thị Văn Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội Thông tin khác Nguyễn Minh ĐứcMr Đức đã kinh doanh trong lĩnh vực phân phối Thiết Bị Điện 15 năm. Tôi đã và đang muốn chia sẻ […]

Cơ Hội Nghề Nghiệp

Tuyển nhân viên Sale thị trường Vĩnh Phúc

Mô tả Công việc Yêu Cầu Công Việc QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN Địa điểm làm việc: Số 53 TT2, Khu Đô Thị Văn Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội Thông tin khác Nguyễn Minh ĐứcMr Đức đã kinh doanh trong lĩnh vực phân phối Thiết Bị Điện 15 năm. Tôi đã và đang muốn chia sẻ […]

Cơ Hội Nghề Nghiệp

Tuyển nhân viên Sale thị trường Hà Nam

Mô tả Công việc Yêu Cầu Công Việc QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN Địa điểm làm việc: Số 53 TT2, Khu Đô Thị Văn Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội Thông tin khác Nguyễn Minh ĐứcMr Đức đã kinh doanh trong lĩnh vực phân phối Thiết Bị Điện 15 năm. Tôi đã và đang muốn chia sẻ […]

Cơ Hội Nghề Nghiệp

Tuyển nhân viên Sale thị trường Phú Thọ

Mô tả Công việc Yêu Cầu Công Việc QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN Địa điểm làm việc: Số 53 TT2, Khu Đô Thị Văn Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội Thông tin khác Nguyễn Minh ĐứcMr Đức đã kinh doanh trong lĩnh vực phân phối Thiết Bị Điện 15 năm. Tôi đã và đang muốn chia sẻ […]

Cơ Hội Nghề Nghiệp

Tuyển nhân viên Sale thị trường Hưng Yên

Mô tả Công việc Yêu Cầu Công Việc QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN Địa điểm làm việc: Số 53 TT2, Khu Đô Thị Văn Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội Thông tin khác Nguyễn Minh ĐứcMr Đức đã kinh doanh trong lĩnh vực phân phối Thiết Bị Điện 15 năm. Tôi đã và đang muốn chia sẻ […]

To top